● توصیه‌های شما برای بهبود تمرکز ذهنی در تمرینات چیست؟
توسعه توانائی در تمرکز مثل یک مبارزه است. نباید توقع داشته باشید که تنها پس از چند ماه تمرین به مهارت یک حرفه‌ای در این زمینه دست یابید. ولی اگر نکات زیر را مدنظر داشته باشید و به آنها عمل کنید می‌توانید به تمرکز قوی‌تری در داخل باشگاه برسید.

Yates-Row

ادامه مطلب: تمرکز بیشتر در تمرینات با توصیه‌های دوریان یتس

● طبق برنامه پیش روید
تمرکز من در شب پیش از تمرین شکل می‌گیرد، وقتی خودم را برای برنامه روز بعد آماده می‌کنم. فضای تمرین را با جزئیات کامل در ذهنم مجسم می‌کنم، برنامه تمرینم را به‌همراه مقدار وزنه‌هائی که قصد استفاده از آنها را دارم طراحی می‌کنم، بنابراین وقتی در باشگاه در حال تمرین کردن هستم در مورد برنامه، مسئله غافل‌کننده‌ ی وجود نخواهد داشت.
از وقتی پای در باشگاه می‌گذارم چیز غیرقابل پیش‌بینی شده‌ای برای روی دادن وجود ندارد. من دقیقاً روی تمریناتی که در آن روز انجام خواهد داد متمرکزم. که چقدر سخت تمرین خواهم کرد و پمپ ناشی از تمرین چه احساسی خواهد داشت.

● دو فکر بهتر از یک فکر است
یک یار تمرینی پیدا کنید که با روحیه شما هماهنگ باشد، کسی که بتواند به شما در ارائه بهترین میزان کارائی‌تان کمک کند. یک یار تمرینی خوب پس از مدتی تمرین با شما می‌فهمد که دقیقاً چه زمانی و به چه میزانی باید کمک دهد تا بتوانید به اجراء صحیح و روان حرکت ادامه دهید. و مهمتر از اینها او می‌فهمد که چطور باید به شما کمک دهد تا باعث برهم خوردن تمرکزتان نشود.

● ساکت و روان
من ترجیح می‌دهم وقتی افراد کمی در باشگاه هستند تمرین کنم. البته حتی وقتی باشگاه شلوغ هم باشد به‌جز یار تمرینی‌ام توجهی به سایر بدنسازان نمی‌کنم. نه نگاهی به دیگران و نه صحبتی با آنها. حتی در بین ست‌ها، اگر به یار تمرینی‌ام کمک ندهم، تنها مقداری آب می‌خورم و به زمین نگاه می‌کنم، چون واضح است که نمی‌خواهم تمرکز ذهنی‌ام گسسته شود.

● احساس تمرین
وقتی وزنه‌ای بلند می‌کنم، دقیقاً می‌دانم چه احساسی خواهد داشت چرا که قبلاً این احساس را در ذهنم مرور کرده‌ام. می‌دانم که عضلات چگونه منقبض خواهند شد، بنابراین می‌توانم حداکثر استرس را به عضله هدف وارد کنم و برای دستیابی به انقباضی کامل وزنه را در تمام دامنه حرکت کنترل کنم.

● کوتاه و شدید
برای اجتناب در از دست دادن تمرکز در انتهای جلسات تمرین، طوری برنامه‌ریزی می‌کنم که تمرین آنقدر طولانی نشود که انرژی ذهنی و فیزیکی‌ام رو به کاهش گذارد. با توجه به دیدگاه من در مورد اجراء تنها یک ست در هر حرکت، به‌ندرت تمرینم بیش از ۴۵ دقیقه در هر جلسه به‌طول می‌انجامد. البته تمرین پایم ممکن است بیش از یک‌ساعت ادامه یابد ولی با احتساب ست‌های گرم کردنی و تمرینات کششی که برای عضلات چهارسر و همسترینگ انجام می‌دهم.

● ذهن خود را تقویت کنید
خودتان را مجبور کیند که این نکات را در تمرینات به‌کار گیرید. هر یک یا دو هفته به یکی از موارد عمل کنید، مطمئنم تمرکز ذهنی و تأثیر و کارائی تمریناتتان افزایش خواهد یافت. به یاد داشته باشید برای اینکه بدنساز موفقی شوید باید از نظر ذهنی و روانی هم قوی باشید.