ترم لاین ۲
نام محصول:
ترم لاین ۲
مکمل غذایی در قالب کپسول
کار آیی:
– محرک فرآیند سوخت چربی بدن
– با اثرات ترموژنی و افزایش دهنده سوخت چربی و حرارت
– مناسب افراد کم فعالیت
– مناسب ورزشکاران با رژیم غذایی کم کالری
– موثر در کاهش وزن

 


طرز مصرف:
محصول باید روزانه دو بار مصرف شود، دو کپسول را ۳۰ دقیقه قبل از صبحانه و دو کپسول را ۴۵ دقیقه پیش از فعالیت جسمی مصرف کنید (و یا قبل از غذای بعدازظهر).


تعریف عمومی :
ترم لاین الیمپ مکملی غذائی است که به شدت محرک فرآیند سوخت چربی بدن می باشد. این محصول دارای قویترین مواد غذایی است و اثرات ترموژنیک (با تأثیر روی سوختن چربی بدن بر اثر افزایش ترموژن/حرارت ) دارد و سایر مواد فعال، تأثیر آن را بیشتر میکنند.

هشدار محصول :

تعریف تخصصی:

چگونه این محصول در کاهش وزن موثر است؟
عصاره گیاهان فعال زیستی و ال- کارنتین به شدت فعالیت سوخت و ساز را در چربی بدن تحریک میکنند. به خاطر اثرات ترموژنی، تولید گرما توسط بدن بیشتر شده و در نتیجه سوخت و سازافزایش مییابد. تحریک سوخت و ساز، فرآیند تخلیه سلول چربی را فعال کرده و سوخت اسید چرب را افزوده و مانع از ذخیره چربی در بدن میشود. به علاوه تایروزین به بهبود حال شما کمک کرده و استقامت را بالا برده و با حملات گرسنگی و بدحالی که طی رژیم غذایی رخ میدهد مقابله میکند.
این محصول چه فرقی با سایر فرآوردههای ترموژن دارد؟
این محصول حاوی مواد گیاهی ایمن و طبیعی است و غلظت زیاد مواد فعال را در خود دارد. محصولات ترموژن بازار دارای مواد اضافی اندکی بوده و ترکیب آنها براساس گیاهان خشک شده می باشد که چندان فعال نیستند. محصول ما ایمنی و حداکثر تأثیر را تضمین میکند.

این محصول مناسب چه کسانی است؟
این محصول مناسب افراد با سوخت و ساز بسیار کند که فعالیت جسمانی چندانی ندارند به کار میرود: در ضمن محصولی ایده آلی است برای ورزشکارانی که رژیم غذایی کم کالری دارند و به کاهش وزن کمک میکند.