این برنامه با استفاده از سیستم تمرینی تری ست اجرامیشود.یعنی در مجموع ۴ ست اجرا می کنید به طوری که هریک از ۴ ست خود از ۳ ست می باشد. بدین صورت که ابتدا ۱۲ تکرار از حرکت اول . سپس بلافاصله ۱۲ تکرار از حرکت دوم و ۱۲ تکرار از حرکت سوم. این می شود یک ست از سیستم تری ست . ۴ بار که روند فوق را ادامه دهید برنامه کامل می شود.

 

ادامه مطلب: برنامه تمرین پشت بازوهای رونی کلمن

-حرکت: پرس فرانسوی نشسته با میله خم
تعداد ست:۴ تکرار:۱۲

۲-حرکت:پشت بازو نشسته با دمبل
تعداد ست:۴ تکرار:۱۲

۳-حرکت:پرس سینه دست جمع
تعداد ست:۴ تکرار:۱۲

×برنامه تمرین پشت بازوهای رونی کلمن(چهار شنبه ها):

۱-حرکت: پرس فرانسوی خوابیده با میله خم
تعداد ست:۴ تکرار:۱۲

۲-حرکت: دستگاه پارالل(یا پارالل موازی)
تعداد ست:۴ تکرار:۱۲

۳-حرکت:پرس فرانسوی نشسته با میله خم
تعداد ست:۴ تکرار:۱۲

“نکته”:

این برنامه با استفاده از سیستم تمرینی تری ست اجرامیشود.یعنی در مجموع ۴ ست اجرا می کنید به طوری که هریک از ۴ ست خود از ۳ ست می باشد. بدین صورت که ابتدا ۱۲ تکرار از حرکت اول . سپس بلافاصله ۱۲ تکرار از حرکت دوم و ۱۲ تکرار از حرکت سوم. این می شود یک ست از سیستم تری ست . ۴ بار که روند فوق را ادامه دهید برنامه کامل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *