معرفی مکمل:
ای ام پی دی دایماتیز دقیقاً همان چربی سوزی است که شما از مکمل های دایماتیز انتظارداشته اید.

فرمول این قرص ها به گو نه ایی طراحی شده است تا علاوه بر این که در نهایت قدرت چربی های اضافه بدن شما را می سوزاند ، یک منبع باورنکردنی از انرژی و نیروی مضاعف در اختیار شما قرار می دهد

.با مصرف ای ام پی دی نه تنها در کوتاهترین زمان چربی های بدن را می سوزاند و به اهداف خود می رسید،بلکه برای مدت طولانی انرژی مضاعفی دریافت می کنید .
کارآیی :

– بالاترین قدرت چربی سوزی
– افزایش قدرت و انرژی