شروع بازی و گشایشها

opening.jpg

شروع بازی اولین مرحله بازی است؛ حرکات اولیه بازی که برای گسترش ( بیرون آوردن سوارها) و ایجاد یک آرایش جنگی صورت می گیرد. هر شروع بازی ایده و هدف مشخصی را دنبال می کند که هدف مشترک همه آنها کنترل مرکز می باشد.
در شروع بازی، سفید به دلیل انجام حرکت نخست، اندکی برتری دارد. در این مرحله هدف سفید حفظ این برتری است و هدف سیاه دست یافتن به تعادل وضعیت است.
3 اصل مهمی که در شروع بازی باید در نظر گرفت : 1- گسترش سریع و مناسب 2- کنترل مرکز 3- امنیت شاه
این موضوع بسیار مهم است که در حین گسترش سوارها، هماهنگی لازم را ایجاد نمود. باید سوارها را برای دادن مانور از خانه های خود خارج ساخت بدون اینکه در بین آنها شلوغی ایجاد نمود(سوارها مزاحم هم نباشند) . در عین حال شما باید مانع از انجام همین کار توسط حریف شده و یا انجام آن (گسترش و هماهنگی) را به تدریج برایش مشکل تر کنید.
چیزی که به عنوان حرکات تئوری شروع بازی در کتابها آمده تجربه استادان شطرنج است که برای رسیدن به اهداف فوق بکار بسته اند.
توجه : در هر گشایشی که بازی می کنید ایده کلی ، فرم یا چگونگی آرایش مهره ها و دامهای آن را بیاموزید.

انواع گشایشهای بازی، به سه بخش تقسیم می شوند : 1- شروع بازیهای باز که طرفین بازی در حرکت نخست پیاده شاه را دو خانه به جلو

می رانند. 2- شروع بازیهای نیمه باز که سیاه به حرکت e4 سفید جوابی غیر از e5 می دهد. 3- شروع بازیهای بسته که سفید در حرکت اول به جای e4 حرکت دیگری بازی کند.

طبقه بندی گشایشها : موئسسه اینفورماتور در فرهنگنامه گشایش ها شروع بازی ها را به 5 طبقه A , B , C , D , E تقسیم کرد. و هر طبقه را به چند گشایش با واریانتهای (شاخه های یک شروع بازی) مختلف اختصاص داد.

شروع بازی و گشایشها
قواعدی که در شروع بازی باید مورد توجه قرار گیرد :

1- پیاده های مرکزی را برانید و از حرکت دادن غیر ضروری سایر پیاده ها اجتناب کنید.

2- اسبها را قبل از فیلها و سوارهای سبک را قبل از سوارهای سنگین وارد بازی کنید.

3- قبل از تکمیل گسترش، از حرکت دادن مجدد سوارها اجتناب کنید.

4- قلعه رفتن را فراموش نکنید.

5- برای کنترل مرکز و کسب فضا تلاش کنید. برای اینکار سعی کنید دست کم یک پیاده در مرکز داشته باشید.

6- در هر نوبت بهترین حرکت گسترشی را بر اساس تحرک(پویایی) و موقعیت انجام دهید.

1e4 e5 2.f4 گشایش گامبی شاهC30 : King ‘s Gambit

1339014691_k-g.jpg

ده گامبی شاه (قربانی پیاده جناح شاه ) که با حرکت f4 به اجرا در می آید، با هدف منحرف کردن پیاده مرکزی e5 ، باز کردن ستون f برای رخ و تصرف مرکز با حرکت d4 است. البته حرکت f4 باعث ایجاد ضعف در جناح شاه سفید می گردد. گامبی شاه یکی از شروع بازیهای بسیار حاد و پیچیده است.

chess.jpg