این برنامه تمرینی مناسب برای مبتدیان ورزش بدن سازی است که مایل به ماهیچه سازی عضلات ساعد هستند. این یک برنامه تمرینی به صورت یک ست به ازای یک حرکت است که برای عضلات ساعد می باشد.

forearm-header.jpg

خلاصه تمرین
هدف اصلی : ماهیچه سازی
نوع تمرین : تک عضله ای
سطح تمرین : مبتدی
روز در هفته : 1
تجهیزات مورد نیاز : هالتر, دمبل
مناسب برای : آقایان و بانوان
توضیحات تمرین
این برنامه ساده تمرینی برای ساعد برای مبتدیان طراحی شده که مایل به ساخت عضلات ساعد می باشند. این دو تمرین است که دارای دو ست می باشد که می توان به آخر برنامه جلو بازو برای فشار بیشتر ساعد استفاده کرد.نکات تمرین :

1. قبل از انجام این تمرین دو ست به منظور گرم کردن انجام دهید. ست اول با یک وزنه بسیار سبک و ست دوم با نصف وزنه ای که در ست اول انجام داده اید, بزنید.

2. در تمام تمرین ها دقت بر صحیح زدن حرکات داشته باشید.

3. سعی کنید هر هفته نسبت به هفته ی قبل تمرین خود را بهبود یابید.

برنامه تمرینی هفتگی :
تمرین مبتدی ساعد
ساعد
تمرین ست تعداد
جلو ساعد دست عکس 1 12
جلو ساعد 1 12