همه می دانیم که دستگاه سیم کش ( کراس آور ) همیشه شلوغ است. بنابراین وقتی که می خواهید شروع کنید, وقتی کمی دارید تا قبل اینکه کسی بیاید و بخواهد که او نیز از این دستگاه استفاده کند. این موضوع را تمام افرادی که در باشگاه های بدن سازی مشغول به تمرین هستند, کاملاً می دانند.

Incline-Cable-Flye.jpg

دفعه بعدی که می خواهید از این دستگاه استفاده کنید, میز شیب دار را در وسط دستگاه قرار داده و خود را آماده ی حرکت فلای بر روی میز شیبدار کنید. این تقریباً شبیه حرکت بالا سینه فلای دمبل است که حتماً این حرکت را انجام داده اید, اما این یک حرکت انحصاری به خاطر استفاده از دستگاه سیم کش ( کراس آور ) می باشد.

نقطه ی شروع
دست ها به سمت بیرون در اطراف باشد, آرنج کمی خم باشد

میز شیب دار را در وسط دستگاه کراس آور قرار داده
دستگاه سیم کش را در پایین نقطه خود قرار دهید, کاملاً روی میز خوابیده و دستگیره سیم کش را بگیرید
دستان خود را مستقیم از اطراف به سمت بالای شانه اتان حرکت داده و آرنج خود را کمی خم کنید
نقطه پایان
دست ها کنار هم بالای سینه قرار بگیرد

دستان خود را به سمت هم حرکت داده, تا اینکه دستانتان نزدیک بهم شوند
آرنج خود را بیش از نقطه ی شروع خم نکنید – خم بودن آرنج به اندازه ی نقطه ی شروع باشد
در انتهای هر دور از حرکت برای یک یا دو ثانیه توقف کرده سپس به نقطه ی شروع باز گردید
راهنمایی سریع
در آخرین تمرینات سینه انجام دهید ( بعد از پرس سینه و بالا سینه )
تمرکز بر عضله ی بالا سینه داشته باشید
این حرکت را 4-3 ست با تعداد تکرار 15-10 انجام دهید