قوانين و موارد خطا در حرکت اسکوات در مسابقات پاورليفتينگ
1ـ صورت ورزشکار بايد به سمت جلوي سکو باشد ميله روي شانه‌ها با دست‌ها و انگشتان گرفته مي‌شود قسمت بالايي نبايد پيش از ضخامت آن (حداکثر 29 ميليمتر) از بعد بيروني شانه‌ها پائين‌تر گذاشته شود دست‌ها روي ميله مي‌تواند در هر جا گذاشته شده و يا سطوح داخلي آستين‌ها در تماس باشد.

Squats.jpg

2ـ پس از بلندکردن میله از روی پایه‌ها ورزشکار باید به سمت عقب جهت رسیدن به حالت شروع حرکت نماید (ممکن است به وی در بلندکردن میله از روی پایه‌ها توسط مراقبان کمک شود).

زمانی که ورزشکار بی‌حرکت، راست (راست بودن بدین معنا است که نباید انحراف از ناحیه کمر به جلو زاویه‌ای بیش از 15 درجه داشته باشد). با زانوهای قفل شده و میله به‌طور متعادل روی شانه‌هایش قرار گرفت، سرداور دستور شروع را می‌دهد دستور شامل حرکت پائین رونده بازو و فرمان شنیدن اسکوات می‌باشد. قبل از دریافت فرمان سرداور، ورزشکار مجاز است هر گونه تنظیم در وضعیت خود را بدون جریمه انجام دهد بنابه دلایل ایمنی، اگر ورزشکار پس از گذشتن مدت 5 ثانیه به حالت شروع نرسد. همراه با حرکت به سمت عقب بازو سرداور از وی درخواست می‌کند که میله را سر جای بگذارد پس سرداور دلیل عدم صدور فرمان شروع را اعلام می‌نماید.

3ـ پس از دریافت دستور، ورزشکار باید شروع به نشستن کند تا حدی که سطح فوقانی پاها در ناحیه مفصل ران پائین‌تر از سطح بالایی زانوها برود.

ورزشکار فقط یک بار می‌تواند برای نشستن تلاش کند. زمانی فرض می‌شود که ورزشکار حرکتش را شروع کرده است که زانوهای او از حالت قفل‌شده خارج شده باشد، میله ممکن است بر روی شانه‌های ورزشکار در طول اجرای حرکت اسکوات نسبت به مکان اولیه استقرار آن بر روی شانه‌ها در شروع حرکت به اندازه ضخامت / قطر میله به سمت پائین حرکت نماید.

4ـ پس از نشستن، ورزشکار باید به حالت شروع بازگشت نماید دو بار تلاش برای بلندشدن در وضعیت نشسته یا هر گونه حرکت پائین رونده مجاز نمی‌باشد. زمانی که ورزشکار بی‌حرکت شد (وضعیت صحیح پایان حرکت) سرداور دستور سر جا گذاشتن میله RACK را صادر می‌کند.

5ـ علامت سر جا گذاشتن میله شامل یک حرکت به سمت عقب بازو و فرمان قابل شنیدن رک (Rack) به معنی پایه می‌باشد. آنگاه ورزشکار باید به سمت جلو حرکت کرده میله را روی پایه‌ها قرار دهد) به خاطر رعایت موارد ایمنی ورزشکار ممکن است خواهان استفاده از کمک مراقبان در بازگرداندن میله روی پایه‌ها شود و در خلال تمامی این مراحل ورزشکار باید به همراه میله هالتر باشد.

6ـ در همه حال نباید بیش از 5 نفر و کمتر از 2 نفر مراقب در سکوی مسابقه حاضر باشد. داوران می‌توانند در هر موقع درباره تعداد مراقبان مورد نیاز در صحنه تصمیم بگیرند. (2 و 3 و 4 و 5 نفر)