کاربری
کاربر گرامی به انجمن ادکوان خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :46:
  46
  46
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :115:
  115
  115
 • :smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :10:
  10
  10
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :33:
  33
  33
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :103:
  103
  103
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :1:
  1
  1
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :67:
  67
  67
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :)
  Smile
  Smile
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :21:
  21
  21
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :45:
  45
  45
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :114:
  114
  114
 • :smilie:
  Smilie
  Smilie
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :9:
  9
  9
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :32:
  32
  32
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :102:
  102
  102
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(
  Frown
  Frown
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :66:
  66
  66
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :star:
  Star
  Star
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :20:
  20
  20
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :44:
  44
  44
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :113:
  113
  113
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :8:
  8
  8
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :30:
  30
  30
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :101:
  101
  101
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :65:
  65
  65
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :18:
  18
  18
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :43:
  43
  43
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :112:
  112
  112
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :7:
  7
  7
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :upsidedwn:
  Upsidedwn
  Upsidedwn
 • :29:
  29
  29
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :100:
  100
  100
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :king:
  King
  King
 • :64:
  64
  64
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :17:
  17
  17
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :42:
  42
  42
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :111:
  111
  111
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :6:
  6
  6
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :28:
  28
  28
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :78:
  78
  78
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :63:
  63
  63
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :16:
  16
  16
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :41:
  41
  41
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :110:
  110
  110
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :5:
  5
  5
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :27:
  27
  27
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :77:
  77
  77
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :62:
  62
  62
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :15:
  15
  15
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :40:
  40
  40
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :109:
  109
  109
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :26:
  26
  26
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :76:
  76
  76
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :61:
  61
  61
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :14:
  14
  14
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :39:
  39
  39
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :107:
  107
  107
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :4:
  4
  4
 • :25:
  25
  25
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :71:
  71
  71
 • :removeformat:
  Removeformat
  Removeformat
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :53:
  53
  53
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :13:
  13
  13
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :38:
  38
  38
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :106:
  106
  106
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :3:
  3
  3
 • :24:
  24
  24
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :70:
  70
  70
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :48:
  48
  48
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :12:
  12
  12
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • :37:
  37
  37
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :105:
  105
  105
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :2:
  2
  2
 • :23:
  23
  23
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :69:
  69
  69
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :47:
  47
  47
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :11:
  11
  11
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :36:
  36
  36
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :104:
  104
  104
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :68:
  68
  68
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :22:
  22
  22
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
درباره ما

مجله تخصصی بدنسازی و تناسب اندام

ارسال پیام به مدیر سایت
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
session بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: