کاربری
کاربر گرامی به انجمن ادکوان خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :69:
  69
  69
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :23:
  23
  23
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :47:
  47
  47
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :11:
  11
  11
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :104:
  104
  104
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :36:
  36
  36
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :68:
  68
  68
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :22:
  22
  22
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :46:
  46
  46
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :115:
  115
  115
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :10:
  10
  10
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :103:
  103
  103
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :1:
  1
  1
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :33:
  33
  33
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :67:
  67
  67
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :)
  Smile
  Smile
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :21:
  21
  21
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :45:
  45
  45
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :114:
  114
  114
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :smilie:
  Smilie
  Smilie
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :9:
  9
  9
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :102:
  102
  102
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(
  Frown
  Frown
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :32:
  32
  32
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :66:
  66
  66
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :star:
  Star
  Star
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :20:
  20
  20
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :44:
  44
  44
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :113:
  113
  113
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :8:
  8
  8
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :101:
  101
  101
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :30:
  30
  30
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :65:
  65
  65
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :18:
  18
  18
 • :43:
  43
  43
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :112:
  112
  112
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :7:
  7
  7
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :100:
  100
  100
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :29:
  29
  29
 • :king:
  King
  King
 • :64:
  64
  64
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :17:
  17
  17
 • :42:
  42
  42
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :111:
  111
  111
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :6:
  6
  6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :78:
  78
  78
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :28:
  28
  28
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :63:
  63
  63
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :16:
  16
  16
 • :41:
  41
  41
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :110:
  110
  110
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :5:
  5
  5
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :77:
  77
  77
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :27:
  27
  27
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :62:
  62
  62
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :15:
  15
  15
 • :40:
  40
  40
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :109:
  109
  109
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :76:
  76
  76
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :26:
  26
  26
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :61:
  61
  61
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :14:
  14
  14
 • :39:
  39
  39
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :107:
  107
  107
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :4:
  4
  4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :71:
  71
  71
 • :removeformat:
  Removeformat
  Removeformat
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :upsidedwn:
  Upsidedwn
  Upsidedwn
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :25:
  25
  25
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :53:
  53
  53
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :13:
  13
  13
 • :38:
  38
  38
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :106:
  106
  106
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :3:
  3
  3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :70:
  70
  70
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :24:
  24
  24
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :48:
  48
  48
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :12:
  12
  12
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :105:
  105
  105
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :2:
  2
  2
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :37:
  37
  37
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
درباره ما

مجله تخصصی بدنسازی و تناسب اندام

ارسال پیام به مدیر سایت
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
session بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: