محاسبه حداقل انرژی موردنیاز روزانه


این ماشین حساب بر اساس معادله Mifflin - St Jeor است. میزان متابولیسم پایه (BMR) مقدار انرژی مورد نیاز است که هنگام استراحت در یک محیط معتدل زمانی که سیستم گوارش غیر فعال است، مورد نیاز است. این معادل بدست آوردن مقدار بنزین مورد نیاز یک ماشین روشن در حالت پارک است. در چنین وضعیتی، انرژی تنها برای حفظ اندامهای حیاتی است که شامل قلب، کلیه، سیستم عصبی، روده، کبد، ریه، اندام های جنسی، ماهیچه ها و پوست است. برای اکثر مردم، در حدود 70٪ کل انرژی (کالری) هر روز سوزانده میشود به دلیل نگهداری از اندامهای حیاتی. فعالیت فیزیکی ~ 20٪ از هزینه ها را تشکیل می دهد و ~ 10٪ برای هضم غذا استفاده می شود،

ورود اطلاعات برای محاسبه BMR

برنامه نویسی و پشتیبانی فنی : ادکوان

© 2017