بیو گرافی ناصر صونباتی

تاریخ تولد:۱۵/اکتبر/۱۹۶۵وزن خارج از مسابقه:۳۱۰-۳۳۰وزن مسابقه:270-280

 

مشخصه خاص:تسلط به هفت زبان

(وزنها به ibs است)

بر خی از مقام های وی

2002 Mr. Olympia – 15th
2002 IFBB Arnold Classic – 10th
2001 Mr. Olympia – 9th
2000 MR OLYMPIA – 5th
1999 IFBB Grand Prix England — 6th
1999 IFBB Joe Weiders Pro World — 6th
1999 IFBB Mr. Olympia — 6th
1999 Arnold Classic — 1st
1998 IFBB Grand Prix Germany — 3rd
1998 Mr. Olympia — 3rd
1998 IFBB Arnold Classic — 2nd
1997 IFBB Arnold Classic — 2nd
1997 IFBB Grand Prix Czech Republic — 3rd
1997 IFBB Grand Prix England — 3rd
1997 IFBB Grand Prix Finland — 4th
1997 IFBB Grand Prix Germany — 2nd
1997 IFBB Grand Prix Hungary — 2nd
1997 IFBB Grand Prix Russia — 3rd
1997 IFBB Grand Prix Spain — 2nd
1997 IFBB Mr. Olympia — 2nd
1997 IFBB San Jose Pro Invitational — 2nd
1996 IFBB Grand Prix Czech Republic — 1st
1996 IFBB Grand Prix England — 2nd
1996 IFBB Grand Prix Germany — 2nd
1996 IFBB Grand Prix Russia — 1st
1996 IFBB Grand Prix Spain — 3rd
1996 IFBB Grand Prix Switzerland — 1st
1996 IFBB Mr. Olympia — Disqualified
1995 IFBB Grand Prix England — 4th
1995 IFBB Grand Prix France — 3rd
1995 IFBB Grand Prix Germany — 3rd
1995 IFBB Grand Prix Russia — 3rd
1995 IFBB Grand Prix Spain — 3rd
1995 IFBB Grand Prix Ukraine — 2nd
1995 IFBB Houston Pro Invitational — 1st
1995 IFBB Night of Champions — 1st
1995 IFBB Mr. Olympia — 3rd
1994 IFBB Mr. Olympia — 7th
1994 IFBB Night of Champions — 2nd
1993 IFBB Grand Prix France — 3rd
1993 IFBB Grand Prix Germany — 3rd
1990 IFBB Grand Prix Finland — 8th

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *