پروتئين و زمان مصرف مناسب آن | پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ
مشاهده منو

پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ
 راهنمای اتصال و استفاده از کانال ادکوان در تلگرامآخرین ارسالی های انجمن ادکوان

پروتئين و زمان مصرف مناسب آن

دسته بندی: پروتئین ها

پروتئين و زمان مصرف مناسب آن

پروتئين نه تنها يك ماده مغذي بسيار ضروري براي بدن انسان است بلكه بعد از آب فراوانترين ماده موجود در بدن را نيز تشكيل مي دهد به طوريكه 15% وزن بدن يك فرد را پروتئين ها تشكيل مي دهند . بيشتر پروتئين موجود در بدن در عضلات اسكلتي وجود دارند اما پروتئين ها در ساير قسمت هاي بدن نيز نقش هاي مهمي را ايفا مي كنند. كه از آن جمله  مي توان به موارد زير اشاره نمود.

protein

–       شركت در انتقال و ذخيره سازي ساير مواد مغذي

–       شركت در واكنش هاي شيميايي

–       كنترل رشد و تمايز بافت هاي مختلف بدن

–       سيستم ايمني

–       شركت در ساختمان ديواره سلولي

برخي وزشكاران 6-5 روز در هفته را به تمرين مي پردازند. اما بعد از مدت ها هيچ تغييري در اندازه عضلات خود مشاهده نمي كنند. براي مشخص شدن اين امر بايد از نحوه كاركرد عضلات اطلاع دقيقي داشت تا بتوان با انجام تمرينات صحيح و مصرف مكمل هاي مناسب در زمان مناسب، رشد و بازتواني عضلات را تسريع نمود.

اطلاع از وقايعي كه در سلول هاي عضلاني طي  تمرينات رخ مي دهد بسيار مهم است. عضلات بدن فقط به عنوان منبعي براي ذخيره پروتئين محسوب نمي شوند بلكه بافت هاي فعالي هستندكه انواع واكنش هاي شيميايي در آنها اتفاق مي افتد.

پروتئين ها از 20 اسيدآمينه تشكيل شده اند و در واقع اسيدهاي آمينه واحد هاي ساختماني پروتئين ها محسوب مي شوند. فرايند هضم در دستگاه گوارش باعث تجزيه و شكستن مولكول پروتئين و آزاد شدن اسيدهاي آمينه مي شود كه از ديواره روده جذب شده و در قسمت هاي مختلف مانند عضلات، بافت پيوندي، سيستم ايمني و غيره استفاده مي شوند. عضلات و بافت هاي بدن حاوي مقدار فراواني پروتئين ذخيره شده هستند و زمانيكه اسيدآمينه هاي موجود در رژيم غذايي براي نيازهاي بدن ناكافي باشد،پروتئين بافت ها شكسته شده و اسيدآمينه ها را توليد مي كنند كه در بافت ها و جريان خون قرار مي گيرند تا در مواقع ضروري استفاده شوند. به اين ترتيب مشخص مي شود كه چرا توده عضلاني طي شرايط استرس . بيماري ، سوءتغذيه و تمرينات شديد كاهش پيدا مي كند. زمانيكه اسيدآمينه هاي موجود در رژيم غذايي كافي بوده و نياز بدن به پروتئين نيز پايين باشد ،بدن مي تواند پروتئين مرد نياز خود را بسازد.

بدن انسان مي تواند به علت شرايط مختلف در حالت آنابوليسم(ساختن) يا در حالت كاتابوليسم (سوختن) قرار بگيرد كه به ترتيب به نام تعادل مثبت ازت و تعادل منفي ازت نيز ناميده مي شود. اين شرايط ممكن است تحت تاثير عوامل هورموني ،ميزان دريافت كالري، ميزان فعاليت، بيماري، استرس و دسترسي به اسيدهاي آمينه خصوصا اسيدآمينه هاي ضروري كه نمي توانند در بدن ساخته شوند ، قرار بگيرد.

تمرينات ورزشي ميزان نياز به اسيدهاي آمينه را خصوصا در ورزشكاراني كه ورزش هاي قدرتي و بدنسازي انجام مي دهند. افزايش مي دهد. بنابراين اين ورزشكاران بايد رژيم هاي غذايي غني از پروتئين مصرف كنند تا تعادل نيتروژن در آن ها مثبت باشد و درواقع بدن آنها در حالت آنابوليسم(ساختن) قرار بگيرد.

در مورد ميزان مصرف پروتئين نظرات متفاوتي وجود دارد در گذشته تصور مي شد كه براي افزايش حجم عضلات بايد از مقدار زيادي پروتئين استفاده كرد بنابراين رژيم هاي غذايي غني از گوشت و تخم مرغ رواج پيدا كرد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه مصرف بيش از نياز پروتئين نيز در ساختمان عضلات استفاده نشده و به چربي تبديل خواهد شد. امروزه با مشخص شدن اهميت كربوهيدرات ها در فراهم كردن انرژي و نقش انسولين به عنوان مهمترين هورمون آنابوليك در بدن اين توصيه ها منسوخ شده اند. مصرف رژيم هاي غذايي غني از پروتئين به مدت طولاني مي تواند باعث بروز عوارض زيادي شود. اين رژيم هاي غذايي مقدار توليد اوره در بدن را افزايش مي دهند و كليه ها نيز مجبور هستند اين مقدار اوره را از بدن دفع نمايند. براي دفع اين مقدار اوره ، مقدار فراواني آب مورد نياز است و تامين آب كافي نيز مي تواند بدن را با كمبود آب مواجه كند. بنابراين در صورت استفاده از رژيم هاي غذايي غني از پروتئين خصوصا در آب و هواي گرم بايد مقدار فراواني آب و مايعات مصرف نمود.

به دليل اينكه ميزان انرژي مورد نياز ورزشكاران از افراد عادي بيشتر است ورزشكاران مي توانند گاهي تا 3 برابر ميزان توصيه شده (RDA ) پروتئين مصرف كنند بدون اينكه عوارض جانبي براي آن ها ايجاد نمايد.

اثر پروتئين بر كاهش چربي بدن

مشخص شده است كه پروتئين ها نسبت به كربوهيدرات ها و چربي ها خاصيت سيركنندگي بيشتري دارد و مصرف رژيم هاي غذايي غني از پروتئين (كه بيشتر از 20 % كل انرژي از پروتئين تامين مي شود.) باعث مي شود كه ميزان غذاي دريافتي فرد و اشتهاي او كم شود. به نظر مي رسد كه اين تاثير به علت تغييرات هورموني و شيميايي است كه پروتئين بر قسمت هاي مسئول كنترل اشتها در مغز مي گذارد.

مطالعات نشان داده كه مصرف رژيم غذايي غني از پروتئين باعث كاهش توده چربي و در عين حال نگهداري توده عضلاني در ورزشكاران مي شود. اما انجام چنين رژيمي باعث مي شود كه مقدار كافي كربوهيدرات براي تامين انرژي به بدن نرسد.

نقش كربوهيدرات ها در تامين منابع انرژي نبايد ناديده گرفته شود. به اين ترتيب كه رژيم غذايي بايد حاوي پروتئين با ارزش بيولوژيك بالا باشد و در عين حال بتواند مقدار كافي كربوهيدرات را نيز بدون دريافت بيش از حد كاالري تامين نمايد. به اين ترتيب توجه به كل كالري مصرفي روزانه براي موفقيت در كاهش توده هاي چربي بدون بروز تحليل عضلاني نيز بسيار مهم است.

تاثير عوامل مختلف بر كاركرد پروتئين ها

براي اين كه مصرف پروتئين اضافي بر رشد عضلات و تعادل نيتروژن اثر مثبتي داشته باشد بايد به نوع و زمان مصرف پروتئين توجه شود. به علاوه يكسري عوامل ديگر نيز براي ايجاد اثرات آنابوليكي پروتئين در بدن بايد مد نظر قرار گيرد:

مصرف كافي كربوهيدرات ها: توجه به مصرف كافي كربوهيدرات ها براي افزايش كارايي پروتئين بسيار ضروري است. زيرا مراحل ساخت و توليد و حتي نگهداري توده هاي عضلاني نيازمند صرف انرژي هستند . افزايش دريافت پروتئين بدون در نظر گرفتن مصرف كافي كربوهيدرات براي ورزشكاراني كه تمرينات شديد انجام مي دهند تاثيرات خوبي نخواهد داشت . به علاوه كربوهيدرات ها باعث رها شدن هورمون انسولين مي شوند كه يك هورمون آنابوليك بوده و به رشد عضلات كمك مي نمايد. تحقيقاتي كه بر روي تاثير مصرف مخلوط مكمل هاي پروتئيني و كربوهيدراتي شده است نشان مي دهد كه مصرف اين مخلوط قبل از تمرين ميتواند رها شدن هورمون هاي استرسي را كه منجر به تحليل عضلات مي شود را كاهش داده و از سركوب شدن سيستم ايمني جلوگيري مي نمايد. از طرفي مصرف اين مخلوط مي تواند ميزان ترشح هورمون رشد را نيز افزايش دهد. مصرف مخلوط مكمل هاي پروتئيني و كربوهيدراتي 30 دقيقه پس از اتمام تمرين باعث تسريع در سنتز گليكوژن و افزايش ترشح هورمون هاي آنابوليك مي شود.

مكمل هاي حجم دهنده شركت PNC مانند گين آپ،‌مسيووي، وي آلبومين، سوپروي و نوتريپلكس داراي نسبت مناسب كربوهيدرات و پروتئين هستند كه ميتوانند رشد بافت عضلاني و انرژي كافي را تامين نمايند.

مصرف كافي اسيد آمينه هاي شاخه دار(BCAA ): بدون وجودكربوهيدرات ها بدن از ساير مواد مانند اسيدآمينه ها خصوصا اسيدآمينه هاي شاخه دار (BCAA ) براي توليد انرژي استفاده خواهد كرد. عضلات بدن منبع اصلي ذخيره اسيدآمينه هاي شاخه دارهستند و زمانيكه كربوهيدرات براي تامين انرژي كافي نباشد،شكسته شده و انرژي توليد مي كنند. ميزان بالاي اسيدآمينه هاي شاخه دار يك عامل بسيار مهم در ساخت عضلات است .تحقيقات نشان داده اند كه يكي از بهترين راه هاي رشد عضلاني بالا نگه داشتن ميزان داخل سلولي اسيدآمينه هاي شاخه داراست. پروتئين هاي تغليظ شده يا ايزوله شده whey مانند آمينووي 4600 شركت PNC تقريبا حاوي 50% اسيدآمينه هاي شاخه دار است.

مصرف كافي گلوتامين: عضلات اسكلتي مهمترين مكان سنتز گلوتامين است و ساير ارگان هاي بدن براي تامين گلوتامين مورد نياز خود به عضلات وابسته هستند. غلظت بالاي گلوتامين عضلاني براي رشد عضلات ضروري است اما تمرينات شديد ورزشي باعث كاهش غلظت آن خواهد شد.اهميت وجود گلوتامين به اين لحاظ است كه، در عضلات اسكلتي در اثر فعاليت، آمونياك توليد مي شود كه ماده اي دفعي و سمي محسوب شده و بايد سريعا از بدن دفع شود زيرا باقي ماندن آن در عضلات موجب تغيير اسيديته عضلات و بروز خستگي مي شود. اتصال آمونياك به گلوتامين اولين مكانيسم خروج آمونياك از عضلات طي انجام تمرينات است. آمونياك توليد شده توسط گلوتامين حمل شده و از بدن خارج مي شود. مكمل ال-گلوتامين شركت PNC  با سرعت جذب بالا مي تواند نياز ورزشكاران را مرتفع نمايد.

بنابراين بايد به اين نكته توجه كرد كه تنها مصرف مقدار زياد پروتئين هدف نيست بلكه بايد مقداركافي پروتئين مناسب را درزمان مناسب استفاده نمود. تنظيم زمان مصرف آنها نيز باعث مي شود زماني كه عضلات به اين مواد نياز دارند به راحتي در دسترس آن ها قرار بگيرد و موجب افزايش كارايي و رشد عضلات شود.

۳ نظر
مدیریت

ارسال نظرارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما در شبکه های اجتماعی

آپارات کلوب اینستاگرام یوتیوب گوگل پلاس توییتر فیسبوک